МАН-ын хороо
ДЭЛГЭР

Бямба ДЭЛГЭР

Говь-Алтай аймгийн Ахмадын холбооны дарга
Мэргэжил: эм зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
ГАА Алтай орон сууцны корпораци
Захирал
2021-05-31 — 2021-05-31
— Төрийн албанд
Говь-Алтай ЭСУК
Дарга
2021-05-31 — 2021-05-31
— Хувийн хэвшил
ГАА Емөнбулаг сумын ИТХ-
Дарга
2021-01-31 — 2021-05-31
— Хувийн хэвшил
Говь-Алтай Ажийн гэрэл ХХК
Захирал
2021-05-31 — 2021-05-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.