МАН-ын хороо
ГАНСҮХ

Гаахүү ГАНСҮХ

Ажлын албаны дарга
Мэргэжил: Эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Алтай сумын ЗДТГ
Түшмэл
2000-12-16 — 2003-08-23
— Төрийн албанд
Алтай сумын ЗДТГ
Дарга
1997-10-02 — 2000-12-16
— Бусад
МСҮТ
Захирал
2017-01-03 — 2020-07-31
— Төрийн албанд
Говь-Алтай Татварын хэлтэс
Хуулийн зөвлөх ТЗХЭЗТ-ийн дарга
2008-12-26 — 2017-02-03

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.