МАН-ын хороо
СҮРРАГЧАА

Ванжил СҮРРАГЧАА

Говь-Алтай аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Говь-Алтай ССАЖ-ын газар
дэд дарга
2014-04-30 — 2014-01-31
— Бусад
Төрийн банк
салбарын захирал
2016-05-01 — 2019-12-31
— Төрийн албанд
Говь-Алтай аймгийн ЗГТГ
ТЗУХ-н дарга
2006-05-01 — 2012-12-31
— Төрийн албанд
Төгрөг ЗДТГ
ТГ-ын дарга
2002-05-01 — 2006-02-01
— Бусад
МАН-ын хороо
Дэд дарга
2014-04-30 — 2016-02-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.